การขนสินค้าข้ามพรมแดนที่ไม่มีเงินสด

กฎหมายไทยห้ามมิให้จำนวนเงินเกินกว่า 450,000 บาทที่จะเข้าออกและออกนอกประเทศโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบศุลกากรระบุว่าทุกคนที่ขนสินค้าข้ามพรมแดนที่ไม่มีเงินสดไม่ได้ประกาศจ่ายเงินระหว่าง 450,000 ถึง 2 ล้านบาทจะถูกปรับ 20,000 บาทหลังจากที่ผู้กระทำความผิดจะได้รับเงินคืน หากเงินสดสูงกว่า 2 ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 บาท

โดยมีจำนวนเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดส่งคืนให้กับผู้กระทำความผิดและส่วนที่เหลือจะเป็นของรัฐบาลไทย การเรียกเก็บเงินจากการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศโดยละเมิดกฎหมายระเบียบกระทรวงการคลังและพระราชบัญญัติศุลกากรปีพ. ศ. 2469 และยังอยู่ในระหว่างการไต่สวนคดีเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน การระงับเงินสดเป็นเวลา 90 วันถือว่าจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หญิงย้ายเงินไป

Close Menu