จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้สร้างระบบไซเบอร์กายภาพขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการแข่งขันที่ยั่งยืนภายใต้โครงการ Thailand 4.0 รัฐบาลได้ใช้เงินกว่า 640 ล้านบาทในการพัฒนา 200,000 หน่วย kidBright เพื่อสนับสนุนนักเรียนและให้โครงการ DentiiScan สนับสนุนโรงพยาบาลทั่วประเทศ 50 แห่ง

นายณัฐวุฒิสุรเดชจันทร์กล่าวในการประชุมประจำปีของ Nectec ว่าศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาภายใต้แนวคิด “Thailand Moves Forward” มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างความสามารถในการแข่งขันและยกระดับนวัตกรรมตลอดจนทรัพยากรมนุษย์ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ จึงทำให้เกิดระบบไซเบอร์ฟิสิกส์ในด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของสมาร์ทไทยแลนด์หรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย

Close Menu