ประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งตับอ่อน

การทดสอบทางพันธุกรรมได้ดำเนินการกับผู้ป่วย 3,030 รายในตับอ่อนที่ Mayo Clinic ระหว่างปี 2543 ถึง พ.ศ. 2560 ผลการทดสอบยีนมะเร็ง 21 ชนิดเทียบกับผู้ป่วยมากกว่า 123,000 รายที่ไม่มีมะเร็งตับอ่อน การศึกษาพบว่ายีน 6 ตัวเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งตับอ่อน การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมเหล่านี้ถูกระบุในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อนทั้งหมด 5.5 เปอร์เซ็นต์

รวมทั้งผู้ป่วยมะเร็ง 5.2 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งตับอ่อน ผู้ป่วยที่มีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างมากต่อมะเร็งตับอ่อน แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะพัฒนาโรคนี้อย่างแน่นอน การวิจัยแสดงให้เห็นว่าแนวทางการทดสอบเหล่านี้พลาดพันธุกรรมทางพันธุกรรมต่อมะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนที่มีถึง 90 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีประวัติครอบครัว

Close Menu