ป.ป.ช. บรรจุวาระด่วนคดีเงินทอนวัดเข้าที่ประชุมกรรมการชุดใหญ่สัปดาห์หน้า

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า ไม่ขอกล่าวล่วงพระบัญชาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง การดำเนินการกับกรรมการมหาเถรสมาคม ทั้ง 3 รูป ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงิน กระทำผิด พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยขอให้รอความชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม วันที่ 30 พฤษภาคมนี้ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม

ขณะที่ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระภิกษุ วัดสร้อยทอง ให้หลักคิดกับพุทธศาสนิกชน ได้ใช้วิจารณญาณ ในเรื่องนี้ และคิดวิเคราะห์แยกแยะ เรื่องการกระทำผิด การดำเนินคดีกับบุคคล และพระสงฆ์ที่กระทำความผิด ไม่อยากให้เสื่อมศรัทธากับพระพุทธศาสนา หรือ วงการสงฆ์ เพราะแก่นแท้ หรือหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา อยู่ที่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงสอนให้ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล ให้ยึดมั่นในพระธรรมคำสอน กรณีพระสงฆ์ที่กระทำผิด เป็นเรื่องตัวบุคคล ที่อาจเกิดจากความหลงอำนาจ และประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้อง ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากระบบที่ล้าหลัง และเอื้อให้กระทำผิด ถือเป็นโอกาสที่จะปฏิรูปพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีคำสั่งด่วนให้คณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงคดีทุจริตเงินทอนวัดล็อตที่ 3 ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ บก.ปปป. ส่งให้ ป.ป.ช.ซึ่งมีพระชั้นผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมถูกกล่าวหา เพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ ทันทีที่ประธาน ป.ป.ช.นำเข้าวาระการประชุมสัปดาห์หน้า 

สำหรับคดีเงินทอนวัดล็อตที่ 3 มีผู้ถูกกล่าวหา 20 ราย ซึ่งหากข้อมูลครบถ้วน ก็จะนำไปสู่การตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อชี้มูลความผิดต่อไป

ส่วนการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดคดีเงินทอนวัดล็อต 4 นั้น พลตำรวจตรีกมล เหรียญราชา ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. เปิดเผยว่า ปปป. เดินหน้ารวบรวมหลักฐานการกระทำผิดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างหาหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถระบุจำนวน และตัวตนเพื่อขออนุมัติหมายจับ พร้อมติดตามตัวผู้กระทำความผิดคดีทางกฎหมาย คาดว่าจะได้ความชัดเขนเร็วๆ นี้

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7

Close Menu