ผู้มีอำนาจรับผิดชอบในความเสียหาย

ผู้เสียหายจากการปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในปีพ. ศ. 2552 ได้ยื่นคำร้องขอให้กองทัพพม่าออกจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของตนเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นในการต่อสู้กับคดีของเขา นาย Sawai Thong-om ผู้ซึ่งถูกยิงในระหว่างการปราบปรามและทิ้งมือซ้ายมือของเขาไว้อย่างถาวรได้สูญหายจากคดีความกับกองทัพบก ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาวินิจฉัยว่ากระสุนที่ทำร้ายเมือง

ไสวไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของกองทัพบก นายไสวชนะคดีในศาลแพ่งซึ่งวินิจฉัยว่าผู้มีอำนาจรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการปราบปรามและสั่งให้กองทัพต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับนายไทร้วจำนวน 1.2 ล้านบาท หลังจากชนะคดีกองทัพได้ฟ้องร้องค่าชดใช้ค่าเสียหายจากศาลและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายจำนวน 211,114 บาท จึงส่งผลให้ที่ดิน 8 ไร่ถูกขายทอดตลาดเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน

Close Menu