วิ่งการกุศลสร้างโรงพยาบาล

วิ่งการกุศล 5 ภาค TOSHIBA RUN 2019 ระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลท้องถิ่น

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงการเตรียมจัดการวิ่งการกุศล รายการ TOSHIBA RUN 2019 ที่จัดขึ้น 5 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี, นครศรีธรรมราช, อุบลราชธานี, ราชบุรี และเชียงราย เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัด และส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น

ทางด้าน นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ รองประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง ผู้บริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน และยังไม่มีศูนย์รักษา ดังนั้น ทางโรงพยาบาลจึงได้สร้างตึกศูนย์มะเร็ง 755 เตียง มูลค่า 315 ล้านบาท แต่ยังต้องซื้ออุปกรณ์การแพทย์อีก 399 ล้านบาท จึงได้ระดมทุนมาแล้วหลายครั้ง และได้เงินมาแล้ว 287 ล้านบาท ยังขาดอีก 110 ล้านบาท ซึ่งโครงการวิ่ง TOSHIBA RUN 2019 ที่มีขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 31 มีนาคม เป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง.Close Menu